ИНФОГРАФИКА по случай 28 май – Международен ден на женското здраве: Институционализираното насилие върху раждащи жени

Уважаеми дами и господа,

Днес отбе­ляз­ваме 28 май – Меж­ду­на­ро­ден ден за дейс­т­вие по отно­ше­ние на жен­с­кото здраве.

Сдружение „Родилница“ съвместно с Българския хелзинкски комитет подготвиха българския вариант на инфог­ра­фиката, която показва защо наси­лие, извър­ш­вано от меди­цин­ски лица върху раж­дащи жени, е инс­ти­ту­ци­о­на­ли­зи­рано насилие.

Инфографиката можете да изтеглите от тук. Нататък ИНФОГРАФИКА по случай 28 май – Международен ден на женското здраве: Институционализираното насилие върху раждащи жени

Защо Водолеус?

Проект Водолеус

Свързва хора с идеи и мечти

 

Защо Водолеус?

  • За популяризиране на идеите за по-осъзнат живот, за личната отговорност и за смелостта да бъдеш себе си
  • За взаимно окуражаване
  • За създаване на синергии

Какво е Водолеус? Нататък Защо Водолеус?